İŞÇİLER VERGİDE ADALET İSTİYOR

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

Türk-İş Hatay İl Temsilcisi Çakır VARAN. Vergi konusundaki TÜRK İŞ in görüşlerini bir basın açıklaması ile kamuoyuna iletti

Başkan Varan nın Sendika binası önünde işçilerin katılımıyla açıkladığı ortak basın bildirisi şöyle.

Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde
“Herkes, Kamu giderlerini karşılamak üzere,
Mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır.
Bu düzenlemeden amaçlanan,
Herkesin Kamu harcamalarını finanse etmek üzere
Vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu
Ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu
Ücret geliri elde edenler oluşturuyor.
Ücretli çalışanlar üzerinde
Hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan
Hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan
Vergilerin ağır yükü bulunuyor.
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri
Kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor.
Ücretlerimizden kesilen vergiler,
Gelir Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle,
İşçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor.
İşçinin eline geçen net ücret,
Vergi kesintileri nedeniyle,
Yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.
Ücretli çalışanların net ücreti,
Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle,
Diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.

Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi
Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken
Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor.
Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile,
Yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor.

Bu vergi düzeni adil değildir…
Hakka ve hukuka uygun değildir…
Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir…
TBMM’ye sunulan
Vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi
Emekçilerin beklentilerini karşılamıyor,
Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor.
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara
Ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor.
Bu teklifte,
Ücretliler lehine olan ayrım ilkesi yine gözetilmiyor.
Ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine
uygulanan vergi oranı,
2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor.
Yetmiyor.
2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat
olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.
Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor.

Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi,
Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.
Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik
“Vergi Adaleti” sağlanması olmalıdır.
Bu yönde atılan adımlar
Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır.
Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri,
İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek
Haksızlıktır… Adaletsizliktir…

Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “reform”
Ancak ücretliler aleyhine var olan
Bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.
TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin
kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. “En az geçim indirimi” uygulamasıyla da,
belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin
başlaması sağlanmalıdır.
Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması
Ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının
Sağlanması gerekmektedir.
O nedenle,
Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin,
Ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması
Ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler,
Topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli
Ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

İdeal bir vergi sistemi
Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır.
Ekonomide sağlanan değerin
Daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

TÜRK-İŞ olarak,
Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini,
Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine
son verilmesini talep ediyoruz.

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>