ENVİTEC’TEN İŞTEN ÇIKARILAN 3 İŞÇİ AÇIKLAMASI

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

Envitec, gündemdeki işçi çıkarmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Birçok konunun yer aldığı basın açıklamasında, işten çıkarma işleminde oluşturulan disiplin kurulunda ENVİTEC Çevre Teknolojileri A.Ş ve de şirkette yetkili sendika olan Hizmet İş Sendikası temsilcilerinin yer aldığına vurgu yapılırken, “Disiplin Kurulu Kararından da anlaşılacağı üzere İşveren ve Şirket hakkındaki beyanlar 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer âlân ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile iş akitleri fesih edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

ENVİTEC Çevre Teknolojileri A.Ş’nin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı basın açıklamasında, süreçle ilgili bir çok belgeye de yer verilirken, yapılan basın açıklaması aynen şöyle;
Sosyal medya platformları ile yerel medyada şirketimizin üç çalışanı ile alakalı yer alan haksız yere işten çıkarıldılar yönündeki iyi niyetli olmayan paylaşım ve haberlere şirketimiz adına resmi cevabımızdır.

Eski çalışanlarımız Osman KIRAY, Serkan EMEKLİ ve Erdoğan ÇETİN ile alakalı Şirketimiz ve Hizmet-İş Sendikasının belirlediği üyeler ile oluşan Disiplin Kurulunun iş akdinin feshi kararı verilen sürece kadar yaşananları açıklamamızda özetleyeceğiz, ekli dosyada tüm aşamaları ile bilgi ve belgeler sunulmuştur.

25.02.2020 tarihli İskenderun ESİN GAZETESİ / Belen Belediye Başkanı İbrahim GÜL’ün firmamız ile alakalı ithamlarını içeren haberi sonrasında İskenderun Cumhuriyet Baş Savcılığı 2020 /3014 esas sayılı soruşturma açarak ilgili Emniyet Birimlerine göndermiştir. Ekte yer alan dosyayı incelediğinizde İbrahim GÜL’ün 03.03.2020 tarihinde tutanak ile kayıt altına alınan beyanlarında ‘‘Çavuş’’ olarak görev yapanları alenen adres olarak göstermektedir. Dosyanın tamamlanması ile birlikte Savcılığa teslim edilmiş ve sonrasında Firmamız Avukatları dosyanın bir suretini talep ederek incelemişlerdir. İfadesi alınan 22 çalışanımızdan yukarıda anılan üç kişi 10 yıla aşkın süredir çalıştıkları firmamızı ‘‘ Mobing – Hırsızlık ve Kamu Kurumlarını Dolandırmak ’’ ile suçlayıcı ifade vermişlerdir. Farklı zamanlarda BASINA yansıyan ve ekli dosyada da sunmuş olduğumuz İskenderun Körfez Katı Atık Birliği ve Firmamız arasında imzalan ana sözleşmenin ilgili hükümlerine göre usulsüz hiçbir işimiz olmamasına rağmen ‘‘Firmamıza ve 400 çalışanına iftiralar’’ atılmıştır.

İlgili kişilere neden böyle bir ifade verdikleri ile alakalı şirket merkezine çağrıldıklarında gelmeyeceklerini ve hiçbir beyanda bulunmayacaklarını şirketimizin idari personellerine bildirmişlerdir. Sonrasında noter tebligatı ile taraflarına ihbarda bulunulmuş ve disiplin süreci işlemeye başlamıştır. İlgili tüm evraklar ekli dosyada mevcuttur.

Disiplin Kurulu Kararından da anlaşılacağı üzere İşveren ve Şirket hakkındaki beyanlar 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer âlân ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile iş akitleri fesih edilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve kimi basın kuruluşlarında ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına rağmen işten atıldılar’’ şeklindeki ifade ve açıklamaların ve firmamızı Cumhurbaşkanlığı Makamına şikâyet etmekle tehdit edenlerin geçmiş tarihlerde ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ailesi ile alakalı sosyal medya hesaplarındaki açıklama ve paylaşımlarını’’ hatırlatmak isteriz.

4857 sayılı İş Kanununa ülkemizdeki COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında eklenen geçici madde metnini aşağıda aynen aktarılmıştır.

MADDE 9 – 22/5/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘‘ GEÇİCİ MADDE 10 – bu kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer âlân ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden itibaren Yasal Mevzuatlar, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı hiçbir iş ve eylemimiz olmadığı gibi, işten çıkarma ile alakalı süreçte 4857 sayılı İş Kanununu 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinin belirlediği çerçevede hareket edilmiştir.

Ekli dosyada yer alan tüm bilgi ve belgeleri incelemenizi ve sonrasında bu kişilerin 10 yıla aşkın süredir çalıştıkları Firmamıza ve 400 çalışanına yaptığı ithamlar Ahlak ve İyi Niyet kurallarına uymakta mıdır?

‘‘Yediği içtiği kaba tükürmek’’ değil midir?

‘‘Ekmeğine ihanet ederek başkasının değirmenine su taşımak’’ değil midir?

Yalan – yanlış paylaşımlar ve videolar yayınlayarak mağdur rollü oynayanlar; geçmişte işten atıldıklarını, Mahkeme kararı ile geri döndüklerini ifade edenler, Mahkeme sürecinden neden feragat ettiğini, bir diğerinin tüm tazminatları ve yasal hakları ödenerek işe geri alınmadığını ve nedenlerini kamuoyu ile paylaşmak zorundadırlar. Zira böyle bir Mahkeme Kararı çarpıtıldığı gibi, işe geri dönüşleri tamamen İlçemizin kanaat önderleri ve siyasetçilerinin kefaletleri ve ricaları üzerine olmuştur. Aksi durumda tüm detayları ile açıklayacağımız bilinmelidir.

Sosyal Medya üzerinden işlerine geri dönmek için KAMUOYU oluşturmaya çalışanlar, Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş faaliyet gösterdiği sürece bunun neye mal olursa olsun asla mümkün olmayacağını bilmelidirler. Dünyanın hiçbir yerinde tüzel kişiliğine ve çalışma arkadaşlarına iftira eden kişileri, başkalarının emellerine alet olanları hiçbir idare çalıştırmaz.

Hukukun üstünlüğüne inanan firmamız, tüm haklarını yasal yollarla arayacağından, Adaletin kişilere göre değil Hak’tan ve doğrudan yana tecelli edeceğinden zerrece şüphe etmemektedir.

Kamuoyu vicdanına saygı ile duyurulur.
ENVİTEC Çevre Teknolojileri A.Ş

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>